• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti §23,
  • SCC certifikát